Nabídka

Lesní družstvo Osvětimany nabízí tyto sortimenty:
Jehličnaté
101 – surové kmeny smrk (SM)
103 – surové kmeny borovice (BO)
105 – surové kmeny modřín (MD)
111 – kulatina SM
113 – kulatina BO
115 – kulatina MD


Listnaté
201 – surové kmeny dub (DB)
202 – surové kmeny buk (BK)
208 – surové kmeny ostatní tvrdé
209 – surové kmeny ostatní měkké
211 – kulatina DB
212 – kulatina BK
218 – kulatina ostatní tvrdé
219 – kulatina ostatní měkké
281 – palivové dříví (tvrdé i měkké)

Ceník

Informace o aktuální nabídce a cenách vám budou poskytnuty na telefonu : 572 594 157, 608 745 180