Pěstební činnost

Pěstební činnost je nejrozsáhlejší lesnická činnost, která zahrnuje mnoho výkonů, například přípravu půdy,
obnovu lesa, ochranu a ošetřování kultur, prořezávky, ochranu lesa, melioraci lesních pozemků, odstraňování těžebních zbytků a jiné. V pěstební činnosti zaměstnává družstvo pět stálých zaměstnanců. Sezónně jsou najímáni soukromníci.
Veškerá pěstební činnost probíhá za řízení a pod kontrolou odborného managementu lesního družstva.