Současnost, představenstvo, vedení

Současnost lesního družstva

Za rozhodující pro vznik Lesního družstva Osvětimany v podobě, jaké ho známe dnes, lze označit datum 15. 3. 1995.

Tehdy rozhodla vláda ČR svým usnesením č. 168 o bezúplatném převodu majetku bývalých lesních
družstev obcí do majetku obcí. Tímto datem také začala usilovná práce minulého ředitele družstva Miroslava Struhy na jeho znovuobnovení. Jeho úsilí bylo završeno dne 18.9. 1995, kdy bylo družstvo založeno na ustanovující členské schůzi. Vlastní hospodaření družstva na navráceném majetku začalo v březnu roku 1996. V současné době hospodaří na 1 215 ha lesní půdy, z toho listnatých porostů cca 67%, jehličnatých cca 33%.

Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze, statutárním orgánem je představenstvo, hospodaření usměrňují stanovy schválené členskou schůzí. Po stránce odborné vedou lesní družstvo čtyři odborně lesnicky a ekonomicky vzdělaní pracovníci.
Hospodaření v lese se řídí lesním hospodářským plánem (LHP) vypracovaným Silva Projekt Kroměříž, s.r.o. na léta 2015 – 2024. Stanovená decenální těžba (etát) je cca 97 000 metrů krychlových dřeva.


Lesní družstvo dále spravuje tyto budovy:

  • lovecká chata Stupálka – rekonstrukce provedena v roce 2000.
  • lovecká chata Nová louka
  • Stará hájenka – rekonstrukce provedena ve spolupráci s Junákem Polešovice a ukončena v roce 2001
  • správní budova na Němči – rekonstrukce provedena v roce 2002

Z ostatních staveb je to několik kilometrů lesních cest a svážnic, které jsou trvale udržovány a v rámci možností dále rozšiřovány.

Registrace v obchodním rejstříku – Krajský obchodní soud v Brně zápis dne: 30. listopadu 1995.

Statutární orgán – představenstvo:

předseda představenstva: 
Aleš Pfeffer
starosta Osvětimany

místopředseda představenstva:
Ing. Martin Tomešek
zástupce městyse Buchlovice

členové představenstva:
Kamil Filípek
místostarosta Kyjov

Josef Ratajský
starosta Domanín

Jakub Slačík
místostarosta Medlovice

Způsob jednání za družstvo:

Za představenstvo jedná ve vnějších záležitostech předseda nebo místopředseda. Jestliže se pro právní úkon vyžaduje písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.


Kontrolní komise:
předseda Lubomír Hradil – starosta Žeravice
místopředseda Miroslav Moravanský – starosta Moravany
člen Libor Pazdera – starosta Vřesovice
člen Roman Hanák – starosta Ježov
člen Zdeněk Valenta – místostarosta Tučapy

Vedení družstva:

Miloš Peška – ředitel
Jiří Lukeštík – zástupce ředitele
David Kratochvil – lesní
Danuše Trefilíková – účetní