Těžební činnost

Těžbu dřeva u lesního družstva v současné době zajišťujeme vlastními zaměstnanci a živnostníky.
Pro přibližování dříví slouží železný kůň a univerzální kolový traktor, obojí je ve vlastnictví družstva. Sezónně jsou najímáni soukromníci s vlastními prostředky (koňský potah, kolové traktory).
Odvoz dříví pro družstvo zajišťují podnikatelské subjekty provozující autodopravu.
Veškerá těžební činnost probíhá za řízení a pod kontrolou odborného managementu lesního družstva.